NUTRITIONAL REHABILITATION HOME

 

भरतपुर अस्पतालमा रहेको पोषण पुर्नस्थापना गृह, दियालो परिवार नारायणगढ, नेपाल यूथ फाउण्डेशनको सहयोगमा सञ्चालित यस गृहमा पोषण कम भएका कारण कुपोषणमा परेका वालवालिकाहरुलाई राखिन्छ ।  

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Dr. Yuba Nidhi Basaula
  Spokesperson
  9855019160
  basaulayuba@gmail.com
 • Image
 • Gopal Pd. Poudel
  Information Officer
  9855092280
    
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855019166
  cmbashyal@gmail.com