Notices

वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 46 & 47,079/080) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 38, 079/080) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 39,43,44,45 & 50, 079/080) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । Read More
वाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको संशोधित सुचना । ( Tender No 33 ,079/080) Read More
मासिक/ दैनिक ज्यालादारीले यहि २०७९ पौष मसान्त सम्म म्याद थपका लागि अस्पताल प्रशासन शाखामा निबेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 33, 34,& 35, 079/080) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना संशोधित गरी पुन आशयको सुचना जारी गरिएको । ( Tender No 04,079/080) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 31 , 09/079.080) Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056 597003
 • Image
 • Dr. Govinda Kandel
  Spokesperson
  9855019160
  kandelgovinda577@gmail.com
 • Image
 • Gopal Pd. Poudel
  Information Officer
  9855092280
    
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855019166
  cmbashyal@gmail.com