Notices

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 67,078/079) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 59,62 & 66, 078/079) Read More
सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धमा । Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 55 & 57,078/079) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 61,078/079) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 50,078/079) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 64 & 65 078/079) Read More
वाेलपत्र स्विकृत गरिएकाे आशयकाे सुचना । ( Tender No 56,57&58,078/079) Read More
विज्ञापन नं. ०१/०७८।७९ पद नर्सिङ प्रशिक्षकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Dr. Govinda Kandel
  Spokesperson
  9855019160
  kandelgovinda577@gmail.com
 • Image
 • Gopal Pd. Poudel
  Information Officer
  9855092280
    
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855019166
  cmbashyal@gmail.com