मासिक/ दैनिक ज्यालादारी म्याद थप संबन्धि सूचना !

09 Jan 2023

मासिक/ दैनिक ज्यालादारीले यहि २०७९ पौष मसान्त सम्म म्याद थपका लागि अस्पताल प्रशासन शाखामा निबेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ