बिधुत सप्लाई बन्द हुने सूचना ।

29 Sep 2022

Bloco C मा जेनेरेटर सप्लाई गर्ने कार्यको लागि बिधुत सप्लाई बन्द हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।


eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056 597003
 • Image
 • Dr. Govinda Kandel
  Spokesperson
  9855019160
  kandelgovinda577@gmail.com
 • Image
 • Gopal Pd. Poudel
  Information Officer
  9855092280
    
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855019166
  cmbashyal@gmail.com