CTEVT Application Form 077/78

फर्ममा केहि संशोधन (Edit /Update) गर्नु परेमा


पहिले फर्म भर्नु भएको छ भने यहा बाट Login गर्न सक्नु हुनेछ ।

User Name : फर्म भर्ने बेला को Email Address प्रयोग गर्नुहोस
Password : फर्म भर्ने बेला को Mobile Number प्रयोग गर्नुहोस

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Dr. Yuba Nidhi Basaula
  Spokesperson
  9855019160
  basaulayuba@gmail.com
 • Image
 • Gopal Pd. Poudel
  Information Officer
  9855092280
    
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855019166
  cmbashyal@gmail.com