NUTRITIONAL REHABILITATION HOME

 

भरतपुर अस्पतालमा रहेको पोषण पुर्नस्थापना गृह, दियालो परिवार नारायणगढ, नेपाल यूथ फाउण्डेशनको सहयोगमा सञ्चालित यस गृहमा पोषण कम भएका कारण कुपोषणमा परेका वालवालिकाहरुलाई राखिन्छ ।  

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS