Notices

2076.11.09 गते शिवरात्रीकाे दिन OPD सेवा वन्द रहने सम्बन्धी सूचना Read More
दरभाउ पत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
नियुक्ति पत्र बुभन अाउने सम्बन्धी सुचना Read More
CME on Corona Virus(2019-nCoV) Read More
काेराेना भाइरस काे संत्रमण राेक्न र साेकाे व्यवस्थापनकाे लागि ५ वेडकाे isolation Ward स्थापना गरिएकाे सम्बन्धमा Read More
बाेलपत्र स्वीकृत गने अाशयकाे सूचना Read More
2076 माघ 10 गते साेनाम ल्हाेसारकाे उपलक्षयमा विदा सम्बन्धी सूचना Read More
CT Scan Machine ममर्त सम्बन्धी सूचना Read More
करार कमर्चारीहरूलाइ म्याद थपकाे लागि निवेदन दिनकाे लागि याे सूचना जारी गरिएकाे छ Read More
नियुक्ति पत्र बुभन अाउने सम्बन्धी सुचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Liladhar Poudel
  Information Officer (सूचना अधिकारी)
  9855061092, poudellila2000@gmail.com