Notices

३ वर्षे BNS तहमा भर्ना सम्वन्धी सुचना Read More
तिहार बिदा मा ओ पि डि सेवा बन्द रहने बारे Read More
ज्यालादारीमा कायर्रत कमर्चारीहरूले म्याद थपकाे सात दिनभित्र निवेदन सम्बन्धी सूचना Read More
2076 सालकाे वडा दशैमा OPD सेवा वन्द हुने दिनहरू Read More
बाेलपत्र स्वीकृत गनेर् अासयकाे सूचना Read More
बैठकमा उपस्थित हुने बारे Read More
BNS प्रवेश परिक्षा सम्वन्धी सुचना Read More
मेडिकल अधिकृतकाे पदकाे अन्तरवाता सम्बन्धी सूचना Read More
निजामति सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा Read More
दररेट मांग सम्बन्धी सुचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Liladhar Poudel
  Information Officer (सूचना अधिकारी)
  9855061092, poudellila2000@gmail.com