Notices

वरियतात्रममा रहेका स्टाफनसहरूलाइ सम्पक राख्न अाउने बारे । Read More
विज्ञापन ६।०७४।०७५ कायालय सहयाेगि पदकाे विज्ञापन स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा Read More
वि.नं.०३।०७४।०७५ ल्याव टेक्निसियन र वि.नं.०५।०७४।०७५ ल्याव असिस्टेन्ट पदकाे लिखित परिक्षा स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा Read More
वरियतात्रममा रहेका स्टाफनसहरूलाइ सम्पक राख्न अाउने बारे । Read More
वि.नं.०३।०७४।०७५ ल्याव टेक्निसियन र वि.नं.०५।०७४।०७५ ल्याव असिस्टेन्ट पदकाे लिखित परिक्षाकाे तालिका सम्बन्धमा Read More
वि.नं.०३।०७४।०७५ ल्याव टेक्निसियन र वि.नं.०५।०७४।०७५ ल्याव असिस्टेन्ट पदकाे प्रवेशपत्र वितरण कायत्रम राेकिएकाे सूचना Read More
वरियतात्रममा रहेका स्टाफनसहरूलाइ सम्पक राख्न अाउने बारे । Read More
लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना Read More
वरियतात्रममा रहेका स्टाफनसहरूलाइ सम्पक राख्न अाउने बारे । Read More
फार्मेसी सहायक पदकाे प्रतिक्षा सूचीमा रहेका उमेद्रवारहरूकाे लागि सम्पक गन अाउने बारे सूचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS