Notices

दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे Read More
दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे Read More
2075 माघ 16 गते सहिद दिवसकाे दिन OPD सेवा वन्द रहने सम्बन्धी सूचना Read More
OPD समय परिवतर्न सम्बन्धमा Read More
ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाइ सेवा निरन्तरताकाे लागि सूचना Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
अस्पताल फामेर्सीकाे लागि अाैषाधी खरिद गनकाे लागि दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे Read More
रेडियाेग्राफरकाे सम्पक राख्न अाउने सूचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS