Notices

PCL Nursing कोटामा भर्ना नतिजा सम्वन्धी सुचना Read More
नर्सिङ प्रशिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सुचना Read More
PCL Nursing रिक्त कोटामा भर्ना सम्वन्धी सुचना Read More
PCL Nursing भर्ना सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
जानकारिको लागी Read More
सुचना अधिकारी तोकिएको बारे Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
रेडियाेग्रापफर पदकाे परिक्षाामा वरियता त्रममा रहेकाे तपिशल वमाजिमका उमेद्रवारहरूलाइ सम्पर्क राख्न अाउने सम्बन्धमा । Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS