भरतपुर अस्पतालमा रहेको चितवन स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर, काठमाण्डौ वाहिर चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मात्र यस्तो सेन्टर रहेको छ ।

CHITWAN SPINAL INJURY CENTRE

 

भरतपुर अस्पतालमा रहेको चितवन स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर, काठमाण्डौ वाहिर चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मात्र यस्तो सेन्टर रहेको छ ।  

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS