अस्पतालको आकमिस्क सेवा अत्याधुनिक र सेवा सुविधा सम्पन्न हुनुपर्दछ । अस्पताल प्रतिको पहिलो रिफ्लेक्सन नै आकस्मिक कक्षमा रहने हुदा यो सेवालाई वढि प्रभावकारी वनाउनु अस्पतालको मुल उदेश्य हो । Please List the name of Doctors available here

SN
NAME
Degree
1
ABSDS S
MBBS

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS