प्रविणता प्रमाण पत्र तह (Staff Nurse) मा भर्ना खुल्यो

13 Sep 2020

विगत वर्षमा जस्तै यस वर्षमा CTEVT अन्तर्गत भरतपुर अस्पताल नर्सिङ कलेज ,भरतपुरमा शैक्षिक शत्र २०७७/७८ को लागि ३ वर्षे प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना खुलेको सहस्र जानकारी गराउँदछा


eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

 • Address:
  Bharatpur, Chitwan
  Nepal
 • Email: bharatpurhospitall@gmail.com
  bharatpurhospitalchitwan@gmail.com
 • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
 • Phone: 056-520111
 • Image
 • Liladhar Poudel
  Information Officer
  9855061092
  poudellila2000@gmail.com
 • Image
 • Er.Chandramani Bashyal
  IT Officer
  9855080404
  cmbashyal@gmail.com