BN NURSING

 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS ) को सम्वन्धनमा भरतपुर अस्पतालमा स्नातक तह नर्सिग कार्यक्रम २०७२ सालबाट शुरु गरिएको छ  

२० जना विद्यार्थीहरुलाई स्नातक तह नर्सिग पढाउने लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । भरतपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने अभ्यास स्वरुप र सेवाको गुणस्तरलाई समेत बढाउनका लागि यो अभियान चालिएको हो । अन्यत्रका कलेजमा भन्दा सस्तो दरमा स्नातक तह नर्सिग पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कोटा थप गरि ४० जना पुरयाउने लक्ष्य अनुरुप NAMS  सँग छलफल अघि बढेको छ । 


 

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS